058 - 288 17 34   

Privacy Statement

Roozeboom schoonmaak beschermt de privacy van de gebruikers van haar website. Alle privacygevoelige informatie die aan ons verstrekt wordt valt onder dit Privacy Statement. Roozeboom schoonmaak spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in het onderstaande Privacy statement. Roozeboom schoonmaak werkt conform de geldende Privacywetgeving.


Persoonlijke informatie
Je bezoekt onze website zonder dat je ons meedeelt wie jij bent en zonder dat je daarvoor persoonlijke gegevens hoeft vrij te geven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van jou nodig hebben, zoals bijvoorbeeld jouw naam en e-mailadres. Als jij besluit ons persoonlijke informatie te verstrekken die wij nodig hebben - bijvoorbeeld om met jou te corresponderen - maken wij hierbij zo veel als mogelijk kenbaar op welke manier deze informatie gebruikt zal worden. Wanneer je aangeeft dat deze informatie niet voor dit doeleinde mag worden gebruikt, dan respecteren wij dat uiteraard.

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult binnen onze website tijdens de verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.


Websitegebruik
Wij maken gebruik van Google Analytics om de inrichting en inhoud van onze website te kunnen optimaliseren. De hiermee verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Beveiliging en kwaliteit van de informatie
Onze bedoeling is de kwaliteit en integriteit van persoonlijke gegevens te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie behandelen wij zo snel mogelijk. Uw verzoek tot aanpassing of verwijdering kunt u per telefoon aan ons doorgeven.


Wijzigingen
Roozeboom schoonmaak behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.